Print deze pagina

Over Rigter

Rigter biedt cliënten met een verstandelijke beperking, psychiatrische achtergrond of ernstige psychosociale problemen een optimale plek om te wonen. Kleinschaligheid, kwaliteit in wonen en begeleiden staat hierbij voorop. Rigter staat voor een persoonlijke benadering waarbij we zorgvuldigheid en kwalitatief hoogwaardige begeleiding nastreven. We vinden dat iedereen de ruimte nodig heeft om te kunnen ontwikkelen. Iemand denkt zelf mee over zijn doelen en ontwikkeling. Daarnaast geven onze woonlocaties de ruimte' een appartement of studio bestaat uit minimaal 25 vierkante meter waarbij je je eigen keuken, badkamer en toilet gebruikt. Toch vinden we het ook belangrijk dat iedereen de kans heeft om een sociale omgeving te hebben, we hebben op alle lokaties een gezamenlijke woonruimte/keuken.

Onze begeleiders hebben veel ervaring en proberen samen met de cliënt de kwaliteit van het dagelijks leven te verbeteren. Daarnaast begeleiden wij de client naar  zo zelfstandig mogelijk  leven en werken. Op verschillende locaties bieden we woonbegeleiding en dagbesteding afgestemd op de behoefte van de cliënt.

We hebben twee vormen van begeleiding:

Individuele begeleiding : iedere bewoner krijgt te maken met twee soorten begeleiders: de Persoonlijk Begeleider (PB-er) en de Woonbegeleider (WB-er). Vanaf het moment dat iemand bij Rigter komt wonen wordt een Persoonlijk Begeleider toegewezen. Deze PB-er is de vaste gesprekspartner en stelt samen met de bewoner een begeleidingsplan op. Per levensdomein onderzoekt de bewoner samen met de PB-er het niveau van zelfredzaamheid en de behoefte aan ondersteuning. Vervolgens bewaakt de PB-er met de bewoner samen de voortgang, stuurt op gewenste resultaten, let op de kwaliteit en zorgt ervoor dat iedereen op een goede manier samenwerkt. De PB-er voert dus in nauwe samenwerking met de bewoner de regie over het begeleidingstraject.

Woonbegeleiding: woonbegeleiders creeren de sfeer; de dagelijkse structuur en leefomgeving wordt geleid door de woonbegeleiders. Zij helpen de client met de dagelijkse activiteiten zoals: op tijd opstaan, eten maken, aankleden, gezellige momenten als koffie en thee drinken, bereiden van een maaltijd/ boodschappen doen enz. De woonbegeleiders zijn van 8.00 uur in de ochtend tot 22.00 uur in de avond aanwezig op de meeste lokaties. Vanaf 22.00 uur is de nachtbegeleiding aanwezig tot 8.00 in de ochtend.

 

 Volgende pagina: Kwaliteit en Zorg