Print deze pagina

Over Rigter

NIJMEGEN - 'Onthutsend', noemt advocaat Gert Jan Pulles van de Rigtergroep de werkwijze van de gemeente Nijmegen. Die beschuldigde de Rigtergroep maandag na een groot onderzoek van fraude met pgb-geld. De gemeente deed aangifte bij de politie.

De advocaat zegt ontstemd te zijn dat de organisatie nooit is benaderd voor een reactie over de conclusies van het onderzoek en dat het zo naar buiten is gebracht.

'Dit rapport van de gemeente is enorm beschadigend voor de Rigtergroep', zegt de advocaat. 'Het is duidelijk dat de gemeente niet weet hoe het persoonsgebonden budget werkt bij begeleid wonen en verkeerde conclusies trekt.'

Klachten

De Rigtergroep is een instelling voor beschermd wonen. Nijmegen begon het onderzoek na klachten bij het Regionaal Meldpunt Signalen Zorg en signalen van cliënten en medewerkers. Daaruit blijkt volgens de gemeente 'een aanzienlijk tekort aan zorg voor bewoners met een psychische of verstandelijke handicap'.

Er is volgens de gemeente te weinig zorg geleverd voor de uren die zijn betaald. Om hoeveel geld het gaat, wil de gemeente niet zeggen. Volgens een woordvoerster gaat het om een aanzienlijk bedrag.

'Zorgelijk overheidsoptreden'

 

Advocaat Pulles heeft naar eigen zeggen niet de tijd gekregen om uitleg te geven dat er wel voldoende zorg is geleverd. 'Om de zorg die wij leveren goed te organiseren, staat een enorm apparaat. Dat moet ook betaald worden en dat zie je niet terug op een factuur. Ik had ze dat graag uitgelegd, maar kreeg daar de tijd niet voor. Dit is een zorgelijk overheidsoptreden', benadrukt de advocaat. De Rigtergroep weet nog niet of ze stappen onderneemt tegen de gemeente.

De gemeente houdt dinsdagmiddag een voorlichtingsbijeenkomst voor cliënten van de Rigtergroep. Het gaat om 40 cliënten van vijf Nijmeegse locaties voor beschermd wonen. Nijmegen probeert de cliënten elders onder te brengen. 'Ze krijgen opnieuw een gesprek over hun zorgbehoefte', meldt de gemeente. Ze mogen ook zelf zorg en hulp zoeken.Volgende pagina: Kwaliteit en Zorg